Rozkład dnia

 

Rozkład dnia pozwala na planowe i systematyczne monitorowanie podstawy programowej by dzieci zdobywały wiedzę, kształtowały prawidłowe postawy, doskonaliły umiejętności.
Dzień w przedszkolu rozpoczyna sie o 6:30, kończy o 17:00:

 • Witanie dzieci w przedszkolu, wspólne zabawy, rozmowy.
 • Czynności porządkowe.
 • Czynności higieniczne.
 • Zajęcia programowe.
 • Zabawy, gry, zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne.
 • Języki obce.
 • Odpoczynek, relaksacja, muzykoterapia.
 • Posiłki.
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Warsztaty popołudniowe.

Przed obiadem w grupach 3-latków prowadzone są zajęcia wyciszające. To czas relaksu przy muzyce, słuchanie bajek i opowiadań do poduszki. Dziecko poprzez słuchanie ćwiczy koncentrację, rozumienie mowy, wzbogaca język, wyobraźnię, odpręża się.

Każda grupa wiekowa posiada własny, szczegółowo opracowany tygodniowy plan zajęć, dostosowany do wieku, możliwości dzieci oraz spójny z zaleceniami MEN dotyczącymi gospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Każdego roku tygodniowy rozkład zajęć podawany jest do wiadomości rodzicom.

 


 

Wyżywienie

 
 • Śniadanie
 • Drugie  śniadanie
 • Obiad
 • Podwieczorek
 • Woda mineralna dostępna dla dzieci na każdym piętrze
 


 

Nazwy grup

 

Grupa I     – 3-latki ELFIKI wych. Olga Szliachtina-Pala

Grupa II   – 3-4 latki EKOLUDKI wych. Anna Brzenczek

Grupa III – 4-latki TĘCZOWE NUTKI wych. Joanna Podbilska

Grupa IV – 4-latki PSZCZÓŁKI wych. Aleksandra Małkiewicz

Grupa V  – 5-latki CZARODZIEJE wych. Danuta Kaczmarczyk

Grupa VI    – 4-5 latki BIEDRONKI wych. Anna Nocoń

Grupa VII  – 6-latki SŁONECZKA wych. Bożena Orczyk

 

 


 

Organizacja przedszkola

 

Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” czynne jest cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedszkole posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Nr 7/2002/P, zezwolenie Sanepidu, jest objęte nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Przedszkole mieści się w wolnostojącej willi z ogrodem. Baza i zasoby przedszkola to budynek, pomieszczenia i wyposażenie, które stwarzają równe szanse dzieciom, bezpieczne i zdrowe środowisko. Sale zabaw są jasne, bogato wyposażone w warunki do zabawy i nauki.
Budynek przedszkola składa się z czterech kondygnacji:
– Parter: sala 5-latków, sala 4-latków, toaleta dziecięca, toaleta personelu, zmywalnia naczyń A i B, hall, sala gimnastyczna, szatnia A i B.
–  I Piętro: kancelaria dyrektora, sala 3-latków, sala 4-latków, hall, toaleta dziecięca, sala zabaw.
– II Piętro: sala 2,5-latków, sala zabaw, sypialnia 3-latków, sypialnia 2,5-latków, toaleta dziecięca, gabinet logopedy, archiwum.
– Niski parter: pomieszczenia kuchenne A i B, obieralnia warzyw, magazyn spożywczy, magazyn jarzyn, szatnia dla personelu.

Tworzymy optymistyczną atmosferę szacunku, przyjaźni, bezpieczeństwa. Zasady komunikacji interpersonalnej w przedszkolu są odpowiednie do potrzeb dzieci, personelu i rodziców oraz sprzyjają utrzymywaniu dobrych kontaktów z lokalną społecznością. Kontakty rodziców z nauczycielami, dyrekcją i personelem są przyjazne, otwarte i szczere, nacechowane wspólną troską o wychowanie dzieci. Rodzice mają prawo do jasnej informacji na temat rozwoju, sukcesów i kłopotów własnego dziecka. W przedszkolu funkcjonuje przepływ informacji poprzez:
–  Zebrania z personelem, spotkania z pracownikami,
–  Zajęcia dydaktyczne, rozmowy i zabawy z dziećmi,
– Zebrania dla rodziców, zajęcia otwarte, szkolenia dla rodziców, uroczystości przedszkolne, tablice informacyjne, miesięczne biuletyny informacyjne dla rodziców,
–  Spotkania z dyrektorem, kontakt mailowy z dyrektorem przedszkola: biuro@stokrotka.edu.pl,
–  Rozmowy z nauczycielami wg potrzeb rodziców, konsultacje indywidualne z nauczycielami, konsultacje z doradcą ds. dziecka i rodziców,
–  Konsultacje z logopedą, psychologiem, konsultacje ze specjalistami,
–  Stronę internetową przedszkola.

Proces gromadzenia i rozpowszechniania informacji jest skutecznie koordynowany przez wyznaczoną osobę. Działalność przedszkola podlega ewaluacji; prowadzone są badania dotyczące przeglądu działalności przedszkola a wnioski z przeglądu służą wprowadzaniu niezbędnych zmian. Kluczem do sukcesu jest zadowolenie dzieci, rodziców, personelu oraz społeczności lokalnej.

Hymn „Stokrotki”

W Gliwicach na Studziennej przedszkole mieści się,
„Stokrotka” ma na imię i dużo dzieci w nim.
ref. Niech żyje nam „Stokrotka” przez szereg długich lat.
Tu każde dziecko spotka radosny uśmiech nasz.

Uczymy się w zabawie poznawać cały świat,
Z radością i wesoło spędzamy tutaj czas.
ref. Niech żyje nam „Stokrotka” przez szereg długich lat.
Tu każde dziecko spotka radosny uśmiech nasz.

Rodziców mamy super! Kochają bardzo nas,
wybrali nam „Stokrotkę” by szczęście kwitło w nas.
ref. Niech żyje nam „Stokrotka” przez szereg długich lat.
Tu każde dziecko spotka radosny uśmiech nasz.