Rozkład dnia

 

Rozkład dnia pozwala na planowe i systematyczne monitorowanie podstawy programowej by dzieci zdobywały wiedzę, kształtowały prawidłowe postawy, doskonaliły umiejętności.
Dzień w przedszkolu rozpoczyna sie o 6:30, kończy o 17:00:

  • Witanie dzieci w przedszkolu, wspólne zabawy, rozmowy.
  • Czynności porządkowe.
  • Czynności higieniczne.
  • Zajęcia programowe.
  • Zabawy, gry, zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne.
  • Języki obce.
  • Odpoczynek, relaksacja, muzykoterapia.
  • Posiłki.
  • Zajęcia wyrównawcze.
  • Warsztaty popołudniowe.

Przed obiadem w grupach 3-latków prowadzone są zajęcia wyciszające. To czas relaksu przy muzyce, słuchanie bajek i opowiadań do poduszki. Dziecko poprzez słuchanie ćwiczy koncentrację, rozumienie mowy, wzbogaca język, wyobraźnię, odpręża się.

Każda grupa wiekowa posiada własny, szczegółowo opracowany tygodniowy plan zajęć, dostosowany do wieku, możliwości dzieci oraz spójny z zaleceniami MEN dotyczącymi gospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Każdego roku tygodniowy rozkład zajęć podawany jest do wiadomości rodzicom.

 

Brak komentarzy to “Rozkład dnia”

Komentarze zostały wyłączone.

Leave a Reply