Misja i historia

„Dzieci kocha się nie dlatego, że są dziećmi ale z przyjaźni, która towarzyszy ich wychowaniu”  
 Gabriel Garcia Marquez

Wczesne dzieciństwo jest najważniejszym, ekscytującym okresem w życiu dziecka. Pragniemy w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” obdarzać dzieci miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Trenujemy optymizm, uczymy się poprzez zabawę, zdobywamy wiedzę i rozwijamy umiejętności. Wspólnie z rodzicami doświadczamy pozytywnego nastawienia i towarzyszymy w osiągnięciu pełnego rozwoju dziecka.

 Od 1 IX 2002 roku Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gliwicach przy ul. Studziennej 1 zostało przekształcone na Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Gliwicach przy ul. Studziennej 1. Prowadzone i kierowane przez dyrektora Mirelę Nawrot, która jest dyrektorem od 1989 roku w tej placówce. Przedszkole na przestrzeni lat dba o najwyższy poziom działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. Świętowało 50-lecie istnienia z autorką wierszy i bajek dla dzieci – panią Wandą Chotomską. Jest przedszkolem, które powstało po II wojnie światowej.
Przedszkole ma dobre korzenie dla tworzenia warunków dla obcokrajowców. Od 2002 roku nasze dzieci uczą się języka angielskiego i francuskiego, okolicznościowo języka niemieckiego i włoskiego. Współpracowało z przedszkolami z Europy, było organizatorem wizyt studyjnych i wymiany doświadczeń dla przedszkoli w Gliwicach miejskich i niepublicznych.
 W 2004 roku po raz pierwszy przyjęliśmy w szeregi przedszkolaków dzieci obcokrajowców. Opracowaliśmy słowniczek podstawowych pojęć, opracowaliśmy „zegar adaptacji”. Przygotowaliśmy nasze przedszkolaki i ich rodziców do adaptacji dzieci z Japonii, Korei, Wietnamu, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Litwy, Rosji, Armenii.
Wielokulturowość, różnice i podobieństwa w naszym przedszkolu łączą nasze dzieci i naszych rodziców. Rodzice obdarzają nas zaufaniem i zapisują swoje dzieci do naszego przedszkola a my dbamy o najwyższą jakość usługi dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.