Języki obce w naszym przedszkolu

 

„Qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle âme”
                                                                         Juan Ramón Jimenez
„Kto uczy się nowego języka, zdobywa nową duszę”

Od roku 2002 wszystkie nasze przedszkolaki uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka francuskiego zgodnie z programami autorstwa Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”.
Zajęcia prowadzone są przez filologów z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu małych dzieci. Przedszkole „Stokrotka” jest pierwszym przedszkolem w Gliwicach, które wprowadziło systematyczną naukę języka angielskiego i francuskiego do podstawowego programu nauczania przez zabawę.
Dlaczego warto uczyć się języków obcych już w przedszkolu? Angielski wywodzi się z grupy zachodniej rodziny języków germańskich, francuski zaś z romańskiej rodziny języków indoeuropejskich. Angielski jest pierwszym językiem stosowanym w międzynarodowej komunikacji i uniwersalnym językiem całego świata. Wielojęzyczność rozwija myślenie krytyczne i pozwala patrzeć na świat wieloma zmysłami. To umiejętność komunikowania się ze światem i zdolność do odbioru świata.
Małe dzieci przyswajają języki obce bez wysiłku i naturalny sposób. Wiele badań potwierdza korzyści z wielojęzyczności, która rozwijana jest poprzez zabawę w wieku przedszkolnym. Dzieci mają swoisty talent do informowania się z dziećmi mówiącymi w innym języku. W naszym przedszkolu corocznie przybywa dzieci mówiących w obcym języku. W 2004 roku po raz pierwszy próg naszego przedszkola przekroczyła Kaoru (lat 5) i to właśnie język angielski i francuski był dla niej czasem, w którym wszystkie koleżanki i koledzy mówili jednym językiem. Dzieci wielojęzyczne są bardziej kreatywne i mają lepsze wyniki w uczeniu się matematyki. Rozumieją potrzeby ludzi, szanują świat i są wychowywane na Obywateli Świata.

 


 

PROGRAMY

 

Programy nauczania i wychowania przedszkola są dostosowane do potrzeb dzieci, a ich realizacja uwzględnia indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice znają i akceptują programy obowiązujące w przedszkolu, są informowani o ich realizacji. Programy są modyfikowane przez nauczycieli, stanowią opis realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć określonych w statucie przedszkola.

Program wychowania przedszkolnego:

  • Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
  • Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w pp.
  • Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, możliwość indywidualizacji pracy, metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Na rok szkolny 2013/2014 dyrektor dopuścił przedszkolny zestaw programów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  1. „Zanim będę uczniem”, E.Tokarska, J.Kopała
  2. „Wesołe przedszkole i przyjaciele”, M.Walczak – Sarao, D.Kręcisz

Pakiety edukacyjne:
Ogólnopolski program „Partnerskie Przedszkole”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

Ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

 

 Ogólnopolski program „Kraina Dzieci w Europie – bis”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

Programy autorskie Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”:
„Kulinarne przedszkole”, M.Nawrot
„Dzień prezentera”, M.Nawrot, B.Orczyk
„Zabawy z językiem francuskim”, B.Augustyniak
„Zabawy z językiem angielskim”, A.Wysocka
„Zajęcia muzyczno – rytmiczne”, M. Szurman
„Bezpieczny przedszkolak”, M.Nawrot
„Katecheza dla 5-6 latków”, R.Makara
„Gimnastyka na wesoło”, R.Floryszczyk – Rytel
„Logopedyczne igraszki”, L.Czardybon
„Terapia logopedyczna”, M.Machowska

W przedszkolu wprowadza się innowacje i eksperymenty. Funkcjonują spójne zasady wychowawcze spisane w „Programie wychowawczym” placówki. Programy nakierowane są na rozwój intelektualny, duchowy, moralny, społeczny, fizyczny wszystkich wychowanków.

 


 

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Czytaj dalej »