Zapraszamy do rekrutacji online do Przedszkola Międzynarodowego Stokrotka

 

SZANOWNI PAŃSTWO!                                             

 ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI ONLINE

DO PRZEDSZKOLA MIĘDZYNARODOWEGO STOKROTKA W GLIWICACH!

JUŻ DZIŚ  POMYŚL O JUTRZE! POMOŻEMY CI W TYM!


Nawiązując z nami współpracę zapewniamy miejsce w przedszkolu dla dziecka na cały cykl edukacyjny.

Więcej informacji: tel: 731-778-910

Karty zapisu – poprzez e-mail: biurostokrotka@onet.pl

STOKROTKA TO PRZEDSZKOLE MIĘDZYNARODOWE I OPTYMISTYCZNE, 

W KTÓRYM NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ JEST DZIECKO I JEGO RODZICE!

POZNAJ JUŻ DZIŚ NASZE ATUTY!

– NASZE PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD 6:30-17:30,

– LOKALIZACJA – CENTRUM MIASTA,

– PRZYJMUJEMY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 ROKU ŻYCIA,

– WIELOKULTUROWOŚĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU TO CODZIENNOŚĆ,

– AUTORKA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE JEST ORGANEM  PROWADZĄCYM STOKROTKĘ!

– WSPOMAGAMY ROZWÓJ ZGODNIE Z WRODZONYM POTENCJAŁEM I MOŻLIWOŚCIAMI DZIECKA ORAZ  UWZGLĘDNIAMY WARUNKI SPOŁECZNO – KULTUROWO – PRZYRODNICZE,

– PODTRZYMUJEMY I ROZWIJAMY POCZUCIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJMIĘDZYNARODOWEJ,   ETNICZNEJ, JĘZYKOWEJ, RELIGIJNEJ,

– WSPÓŁDZIAŁAMY Z RODZINĄ I WSPOMAGAMY JĄ W DZIAŁANIACH  WYCHOWAWCZYCH,

– UDZIELAMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ  SPECJALISTYCZNEJ, MAMY  WYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ W ORGANIZOWANIU  WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA,

– MAMY WŁASNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ, DOSTOSOWUJEMY DIETY DO POTRZEB  DZIECI I OCZEKIWAŃ  RODZICÓW,

– JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK FRANCUSKI TO STANDARD, JAKI NASZA PLACÓWKA  OFERUJE!

Serdecznie zapraszamy –

Manager przedszkola – Anna Niemiec

 


 

„Mały Przedszkolak”

 

Zapraszamy do udziału w specjalnym autorskim programie

„Mały Przedszkolak” – jest on przeznaczony dla dzieci od 2 lat.

Pakiety zajęć do wyboru

3 h                                                 6 h                                                             10 h

Zapisów za zajęcia można dokonać w kancelarii przedszkola, telefonicznie lub drogą e-mail.

 


 

Kontakty z rodzicami

 

Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola jest współpraca z rodzicami. Dbamy o to, aby kontakty odbywały się na bieżąco, gdyż są źródłem informacji o dziecku. Wysyłamy do rodziców raz w miesiącu e-maile z Informatorem Przedszkolnym „Pewny Start”, który zawiera: streszczenie wydarzeń miesiąca, piosenki, wiersze, słówka z języków obcych, opis ważnych przeżytych chwil dzieci w przedszkolu. Organizujemy zebrania, konsultacje, prowadzimy Klub Rodzica z trójkami grupowymi, zajęcia otwarte, wspólnie planujemy uroczystości.

 


 

Szkolenia dla rodziców

 

W przedszkolu prowadzi się doskonalenie wewnętrzne dla rodziców wg potrzeb i uznania z zakresu:

  • Gospodarowanie czasem dziecka w przedszkolu,
  • Diagnoza inteligencji wielorakiej dziecka w wieku przedszkolnym,
  • Likwidowanie barier w komunikacji z dzieckiem w domu i w przedszkolu,
  • Jak wychować optymistę?,
  • Jak stawiać wymagania pięciolatkowi?,
  • Dziecko sześcioletnie w rolach szkolnych,
  • Prawa dziecka,
  • Systemy motywujące dziecko w wieku przedszkolnym.

Rodzice deklarują swój udział w szkoleniu naocznym na zebraniu grupowym lub mogą korzystać ze szkolenia na odległość.