PROGRAMY

 

Programy nauczania i wychowania przedszkola są dostosowane do potrzeb dzieci, a ich realizacja uwzględnia indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice znają i akceptują programy obowiązujące w przedszkolu, są informowani o ich realizacji. Programy są modyfikowane przez nauczycieli, stanowią opis realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć określonych w statucie przedszkola.

Program wychowania przedszkolnego:

  • Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
  • Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w pp.
  • Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, możliwość indywidualizacji pracy, metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Na rok szkolny 2013/2014 dyrektor dopuścił przedszkolny zestaw programów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  1. „Zanim będę uczniem”, E.Tokarska, J.Kopała
  2. „Wesołe przedszkole i przyjaciele”, M.Walczak – Sarao, D.Kręcisz

Pakiety edukacyjne:
Ogólnopolski program „Partnerskie Przedszkole”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

Ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

 

 Ogólnopolski program „Kraina Dzieci w Europie – bis”, I.Dzierzgowska, M.Nawrot

Programy autorskie Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”:
„Kulinarne przedszkole”, M.Nawrot
„Dzień prezentera”, M.Nawrot, B.Orczyk
„Zabawy z językiem francuskim”, B.Augustyniak
„Zabawy z językiem angielskim”, A.Wysocka
„Zajęcia muzyczno – rytmiczne”, M. Szurman
„Bezpieczny przedszkolak”, M.Nawrot
„Katecheza dla 5-6 latków”, R.Makara
„Gimnastyka na wesoło”, R.Floryszczyk – Rytel
„Logopedyczne igraszki”, L.Czardybon
„Terapia logopedyczna”, M.Machowska

W przedszkolu wprowadza się innowacje i eksperymenty. Funkcjonują spójne zasady wychowawcze spisane w „Programie wychowawczym” placówki. Programy nakierowane są na rozwój intelektualny, duchowy, moralny, społeczny, fizyczny wszystkich wychowanków.

 

Brak komentarzy to “PROGRAMY”

Komentarze zostały wyłączone.

Leave a Reply